Disclaimer

Algemeen
Nency Corstjens vormgeving & ontwerp, hierna te noemen NC vormgeving & ontwerp, verleent u hierbij toegang tot nencycorstjens.com (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door NC vormgeving & ontwerp en derden zijn aangeleverd. NC vormgeving & ontwerp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van NC vormgeving & ontwerp.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NC vormgeving & ontwerp.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NC vormgeving & ontwerp. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NC vormgeving & ontwerp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.